Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft dan zal ik er alles aan doen om deze zo goed mogelijk op te lossen.
U kunt uw klacht mondeling, per brief of e-mail kenbaar maken.  

Van elke klacht maak ik een apart dossier.  

Bevestiging  

Binnen 48 uur na de door u ingediende klacht krijgt u van MHB Hypotheken een ontvangstbevestiging met de toezegging, dat uw bezwaar door MHB Hypotheken in behandeling is genomen.  

Hierin is opgenomen:  

  • De datum waarop ik de klacht heb ontvangen  
  • Korte omschrijving van de inhoud van de klacht  
  • Wijze waarop ik de klacht ga onderzoeken  
  • Termijn waarop ik verwacht dat er nader contact met u zal worden opgenomen.
  • Dat MHB Hypotheken ernaar streeft om binnen maximaal drie weken met een inhoudelijke reactie te komen.  
  • De wijze waarop u contact met mij op kunt nemen voor verdere informatie over de klacht.

    Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
     

Als u financiële schade hebt geleden door een fout van mij dan schakel ik mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in. Alle verdere stappen in de behandeling van de klacht vinden vervolgens plaats na overleg met de verzekeraar.  

Beoordeling  

Binnen 3 weken na ontvangst van uw klacht neem ik contact met u op om tot een acceptabele oplossing te komen. Bij voorkeur in een persoonlijk gesprek, maar desgewenst ook per brief of e-mail. Het kan zijn dat daarna verder overleg nodig is om samen tot overeenstemming te komen. Als we er toch niet uitkomen en u bent niet tevreden met de door mij aangedragen oplossing, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).  

De gegevens van het Kifid: 
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl